x
x

DUYURUTıp Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akredite Oldu

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 16-20 Aralık 2012 ve 18 Mayıs 2013 tarihlerinde olmak üzere iki kez ziyaret edilerek, uygulamakta olduğumuz tıp eğitimi amaç ve hedefleri, eğitim programı, öğrencilerin yapısı, akademik kadro, eğitsel kaynak ve olanaklar, yönetim ve yürütme ile sürekli yenilenme ve gelişim kriterleri açısından denetlendi. TEPDAD ve UTEAK 14.06.2013 tarihinde yaptığı toplantıda, tıp eğitimimizin ulusal standartları tam olarak karşıladığını saptamış ve fakültemizin akredite edilmesine karar vermiştir.
Yaklaşık iki yıldır sürdürülen yoğun çalışmalar neticesinde elde edilen başarı ile fakültemiz ülkemizin akredite olmuş seçkin fakülteleri arasındaki yerini almıştır. Alınan belge ile öğrencilerimize verilen tıp eğitiminin kalitesi belgelenmiş oldu. Bu belge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin ulusal ve uluslar arası platformda tanınmışlığını sağlayacak, uluslar arası tıp fakülteleri ile denkliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, fakültemizin uluslar arası öğrenci ve öğretim üyesi değişim hareketlerini artıracak, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından öncelikli olarak tercih edilen konuma gelmesine katkıda bulunacaktır. Başarıda emeği geçen başta Öz Değerlendirme Kurulu üyeleri olmak üzere tüm öğretim üyelerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı kutlarız.

C.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı

Prof.Dr. Gökhan Köylüoğlu
Prof.Dr. Tijen Kaya Temiz
Doç.Dr. Hilmi Ataseven

Tüm Duyurular