x
x

DUYURUT-SUY PROJESİ KISA FİLM ÇEKİMİ HK.

 En Kırılgan Mültecilerin Yaşam Standartlarının Temel İhtiyaç Desteği ile İyileştirilmesi – Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Projesi, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü'nün (DG NEAR) fonlayıcı kuruluş olduğu, Bakanlığımızın öncülüğünde ve Türk Kızılay'ın uygulama ortaklığında, doğruda hibe usulüyle, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Aralık 2020 tarihinde yapılan anlaşmayla ülke çapında yürütülmektedir.

 T-SUY Projesi'nden, kimlik numarası 99 ile başlayan Geçici Koruma Statü Sahipleri, Uluslararası Koruma Statü Sahipleri, Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri ve İnsani İkamet İzni olan ülkemizdeki yabancılardan, "Geçim Kaynaklarına yönlendirilemeyeceği için en kırılgan durumda kalanlar" faydalanmaktadır.

 Proje'nin, yararlanıcılarının hayatları üzerindeki olumlu etkisini yansıtmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Devlet Hastanesi de dahil olmak üzere 13 - 18 Haziran 2022 tarihleri arasında Sivas'ta 4 adet kısa film çekimi yapılacaktır.

Çekim sırasında mekan kullanımı konusunda çekim ekibimize gerekli desteğin verilerek, kolaylık sağlanması hususunda;

     Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

 

                                                                                                                                       Mehmet DEMİRCİOĞLU

                                                                                                                                                   Bakan a.

                                                                                                                                               Genel Müdür

Tüm Duyurular