x
x

DUYURUİŞTE, EVDE, YOLDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KİTAPÇIĞI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji verimliliğini arttırıcı ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla çeşitli adımlar atılmaktadır.

Ülkemizin dış ticaret açığının en önemli kalemlerinden birisi olan enerji giderlerinin azaltılması için kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerekliliğinden ilgili Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından "İşte, Evde, Yolda Enerji Verimliliği Kitapçığı" hazırlanmış ve ekte gönderilmiştir.

İlgili kitapçığın tüm personel ve öğrencilerimize duyurulması, enerji tasarrufunun bir kültür haline getirilebilmesi için etkinliklerin düzenlenmesi ve birimlerimizdeki enerji tasarrufu önlemlerinin birim amirlerince titizlikle kontrol edilmesi hususunda;
  Gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                         Prof. Dr. Alim YILDIZ
                                                                                       Rektör

Tüm Duyurular