x
x

DUYURUDuyuru

Adli Yargı Adalet Komisyonunca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Sivas ili ve bağlı ilçe adliyelerinin bulunduğu yargı çevrelerine il çevresinde oturan listedeki meslek gruplarından başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevi yapmak isteyenler; hastanemiz yazı işlerinden Anabilim Dalı Başkanlıklarına gönderilen başvuru formunu ve istenilen belgeleri ile en geç 31 Ekim 2013 Perşembe gününe (15 Ekim 2013 Salı günü başlayacaktır) kadar Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Tüm Duyurular