x
x

DUYURUİDARİ PERSONEL İÇİN BOŞ LOJMAN DUYURUSU (O BLOK 10 NUMARA)

     Üniversitemiz lojmanlarından İdari personelinin kullanımında iken boşalan 114 metrekarelik O blok 10 numaralı dairenin "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi'nin 6'ncı maddesi uyarınca Üniversitemiz idari personeline tahsis edilmesi gerektiğinden, halihazırda Üniversitemiz lojmanlarında oturmayan Üniversitemiz idari personelinden (657 sayılı Kanun'a tabi tüm personel ile sürekli işçiler dahil) söz konusu lojman için talepte bulunmak isteyenlerin 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ekteki formları doldurarak Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Konunun biriminizdeki tüm idari personele duyurulması hususunda;

     Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

    Not: Başvuruda bulunmak isteyen idari personelin, yazımız ekinde gönderilen "5 Sayılı Cetveli"nin birim amiri tarafından tasdik edilmek üzere doldurmaları, Personel Daire Başkanlığından "hizmet belgesi" ve E-Devlet üzerinden alacakları "tapu belgesi" ile birlikte lojman talep dilekçesi ekinde Rektörlüğümüze sunmaları gerekmektedir. Akademik personelin bu lojmana başvurmaları söz konusu olmadığından talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

                                                                                                                                                              Prof. Dr. Ünal KILIÇ

                                                                                                                                                               Rektör Yardımcısı

Tüm Duyurular