x
x

DUYURUTÜM ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE;

 Mesai saatleri içerisinde delici kesici alet yaralanması , kan ve vücut sıvılarıyla bulaşa maruz kalan tüm çalışan ve stajyer- intörn öğrencilerin tetkik ve takipleri için Çalışan Sağlığı Birimine(Göğüs Hastalıkları Polikliği içerisinde) başvurmaları gerekmektedir.

Tüm Duyurular