x
x

DUYURUHekimler için Hemodiyaliz Sertifika Eğitimi Programı

Eğitimin Adı: Pratisyen Hekimler için Hemodiyaliz Sertifika Eğitimi
Başvuru tarihi : 17.12.2018 / 26.12.2018
Eğiitim yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Hemodiyaliz ünitesi

Tüm Duyurular