x
x

DUYURUHekimlerin Dikkatine

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimlerimizi bilgilendirmek ve izlenmesi gereken yollar hakkında Kızamık Eliminasyon Programı, Kızamık/Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık(KKS) Sürveyans Genelgesi, Hekimlere yönelik bilgi notu ve Kızamık/Kızamıkçık/KKS tanısı için örnek toplanması ,saklanması ve taşınmasına yönelik labaratuvar test rehberi gönderilmiştir. Gönderilen  tüm belgeler ortak klasöre atılmıştır.

 

Tüm Duyurular