x
x

DUYURUCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr.Handan AKER'in Endometriyum Patolojisi kitabı Nobel Tıp Kitapevleri tarafından yayımlanmıştır.

Patoloji pratiğinde büyük yer tutan endometriyal küretaj ve biyopsi materyallerine yaklaşımda ve raporlamada patoloji araştırma görevlileri ve uzmanlarına yardımcı olacak geniş kapsamlı bir eser.

Endometriyum için hazırlamış olduğum bu kitap yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde normal endometriyum kolay hatırlanması amacıyla maddeler halinde yazılmış, patolojiyi yansıtan diğer bölümlerde ise düz metin tercih edilmiştir. Bu bölümlerde kullanılan resimlerin hepsi anabilim dalımızda hazırladığım koleksiyonuma aittir.

Tüm Duyurular