x
x

DUYURUGELECEĞİN PANDEMİLERİ SEMPOZYUMU

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etmek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla kurulmuş olup Türkiye’nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Bu doğrultuda özellikle günümüzün en büyük problemlerinden birisi olan pandeminin gelecekte oluşturacağı tehditleri önlemek, olası başka pandemiler için gerekli tedbirleri alarak hazırlıklı olmak konusunda evrensel çapta yürütülen mücadeleye dahil olmakta ve bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlere paralel bir şekilde çalışmalar yürütmekteyiz.

COVID-19 pandemisi sürecinde kazanılan tecrübe ile gelecekte ortaya çıkabilecek pandemiler için ülkemizin yol haritasının belirlenmesi, kapsamlı değerlendirmelerin yapılması, koordinasyonun sağlanması, gelecek pandemilerin önlenmesi ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla ekosistemin tüm paydaşlarının bir araya getirilmesi gelecekte ülkemizin karşılaşacağı sorunlara çözüm önerilerinin oluşturulması açısından güvence teşkil edecektir. Bu kapsamda, epidemiyoloji, koordinasyon, altyapı, teknoloji ve iletişim alanlarındaki çalışma ve gelişmelerin, teşhis, tedavi ve aşı çalışmalarındaki dönüşümlerin, prototip patojenler ve potansiyel risklerin ortaya konulması önem taşımaktadır.

Bahse konu durum kapsamında sağlık ekosisteminin öncü kuruluşu TÜSEB tarafından, insanlığın ortak geleceğine katkı sunmak amacıyla 11-12 Ekim 2022 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi toplantı salonunda "TÜSEB GELECEĞİN PANDEMİLERİ SEMPOZYUMU" düzenlenecektir. T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA'nın katılımları ve açılış konuşmaları ile başlayacak olan bu sempozyumu onurlandırmanızdan mutluluk duyacağız. Ayrıca Ek-3’te sunulan afişimizin görülür yerlere asılması ve ilgili birim amirlerine duyurulması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Doç. Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ

                                                                                                                                                                                Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı V.

Tüm Duyurular