x
x

DUYURUÜniversitemiz Senatosu İç Kontrol Standartları Revize Uyum Eylem Planı kararı.

Tüm Duyurular